İNTERNATİONAL FORCE

AYYILDIZ TİM TURKİSH CYBER ARMY

HELLO ADMİN SYSTEM HACKED!!!

AYYILDIZ TİM WAS HERE...TÜRKYAFES | KEREM ŞAH NOYAN | TAHSİN YAZICI | KUTAL BEY


BİZ KİMİZ?

Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim olarak internet sitemizde veya facebook’daki sayfamızda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi olduğu durumlarda derhal gereken tedbirler alınıp, olaylara bulaşan kişiler sayfadan uzaklaştırılacaklardır. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO ARE WE?


Turkey made by the opposing forces over the internet and had to be carried out on a voluntary basis counter cyber attacks against an organization that is lobbying. In these activities, Ayyıldız Tim took it upon itself to determine the countries and elements targeting our country, and to respond to any planned or future attack. The most important element of our founding purpose has been Etatism. We consider the disrespect to our country's institutions, statesmen and our moral values ​​as an attack on the integrity of our country and we determine our steps accordingly. It is not possible for us to accept any action taken against our Intelligence Units, our Police Department and our Military Army. As Ayyıldız Tim, absolutely no political issues will be allowed on our website or on our Facebook page, otherwise necessary measures will be taken immediately and those involved in the events will be removed from the page. Ayyıldız Tim continues its existence as a supporter of unity and solidarity, and aims to unite everyone who loves our country from Edirne to Kars under a single roof.